فرم درج اطلاعات پرداخت وجه واریزی

لطفا اطلاعات دقیق و صحیح وجه پرداخت شده‌تان به حساب‌های مجموعه را در فرم زیر وارد بنمایید

  • جهت ارسال پیامک تاییدیه دریافت فرم
  • نام بانکی که مبلغ را به حساب ما در آن بانک واریز نمودید
  • در این فیلد توضیح دهید مبلغ پرداخت شده بابت چه محصول یا دوره‌ای می‌باشد
  • تاریخی که روی فیش یا اطلاعیه اینترنت بانک درج شده است
  • ساعت و دقیقه
  • درج شده در روی فیش یا اطلاعیه اینترنت بانک