فیلمهای جلسه اول باشگاه افزایش و توسعه

1401-11-30T21:40:45+03:30 19 بهمن1401|باشگاه افزایش و توسعه|

سلام بر اعضای باشگاه افزایش و توسعه خوشحالیم که میتوانیم در این بخش فیلمها و یا فایلهای صوتی جلسات باشگاه را به عنوان یک  خدمت تکمیلی و یک محصول آموزشی [...]