نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین زمان برگزاری: برگزار شد. مدرس: مهندس سادات کیائی
سودها و مزایای شرکت در کارگاه : 1-رهایی از اسارت الگوهای محدود گذشته 2-کسب آزادی لازم برای خلق آینده متمایز و عالی 3-کشف و ثبت درس‌ها و گشایش‌های رویدادهای زندگی گذشته 4-درک بهتر معنای زندگی و موفقیت در تحقق اهداف و آرزوها