نوع محصول: 6 فیلم‌ دانلودی با فرمت MP4

مدت زمان محصول: 16 ساعت آموزش

مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردهای محصول :
1-یادگیری روش تضمینی موفقیت در اهداف جهت افزایش ثروت و توسعه نعمت‌ها 2-افزایش انگیزه و شوق برای موفقیت در زندگی 3-تغییر نگرش نسبت به جهان پیرامون و ایمان به فراوانی 4-کشف و شناخت دلیل محرومیت‌ها، کمبودها و فقر