نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: یکشنبه 18 اسفند 98-ساعت 15 الی 21

مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-بهره‌مندی از توضیحات تکمیلی و مثال‌های شفاف‌کننده استاد سادات کیائی 2- درک بهتر فرمول ازدیاد نعمت و افزایش ایمان و انگیزه برای بکارگیری آن 3-دریافت تمرین‌ها و برنامه‌های عملی برای به کار انداختن فرمول افزایش و توسعه  4-بهره‌مندی از مشارکت‌ها و گشایش‌های سایر خریداران  6-شنیدن تحلیل‌های مربی کارگاه در مورد مشارکت‎های اعضاء