تجربه شاکرانه۲: افزایش کارآیی و سرعت با توجه به چالش‌ها ۵/۵ (۶)

1400-01-25T03:59:12+04:30جمعه 13 تیر1399|سریال تجربه‌های شاکرانه|

چگونه می‌توانیم از چالش‌ها و سختی‌ها، استفاده شاکرانه نماییم و باعث رشد، توسعه و افزایش منافع برای خودمان شویم؟ در این فیلم شاهد تجربه شاکرانه من در برخورد با چالشی در سایت خواهید بود ...