راهنمای حضور در جلسات آنلاین و راه‌دور

1401-10-26T05:03:26+03:30 2 تیر1398|راهنمای سایت|

جهت شرکت در جلسات آنلاین راه‌دور نظیر کارگاه‎‎‌ها، سمینارها و جلسات خصوصی کوچینگ حتما فیلم‌های راهنمای درج شده مرتبط با نرم‌افزار zoom را مشاهده نمایید