راهنمای حضور در جلسات آنلاین و راه‌دور ۴.۸۶/۵ (۲۸)

1400-09-10T07:07:36+03:30 2 تیر1398|راهنمای سایت|

جهت شرکت در جلسات آنلاین راه‌دور نظیر کارگاه‎‎‌ها، سمینارها و جلسات خصوصی کوچینگ حتما فیلم‌های راهنمای درج شده مرتبط با نرم‌افزار zoom را مشاهده نمایید