اهمیت یادگیری و مهارت‌آموزی در تحقق اهداف و آرزوها ۵/۵ (۷)

1400-06-28T05:01:38+04:30 21 مهر1398|موفقیت و تعالی|

موفقیت فرآیندی تدریجی و یادگرفتنی است. شما در این فیلم دلیل اینکه بسیاری از افراد نمی‌توانند به خواسته‌ها و اهداف‌شان برسند را متوجه خواهید شد