بسم الله الرحمن الرحیم

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها / فروردین ۱۴۰۱ ۴.۹/۵ (۱۰)

1401-02-24T00:13:04+04:30 2 فروردین1401|قدردانی از نعمت‌ها|

سودهای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی‎‌ها 3-افزایش ایمان به مهربانی خداوند و فراوانی نعمتها و ...