بسم الله الرحمن الرحیم

قدردانی و یادآوری نعمتها / تابستان ۱۴۰۲

1402-04-12T01:31:09+03:30 12 تیر1402|قدردانی از نعمت‌ها|

هرگاه ذهنتان درگیر احساسات منفی، غم، عصه و خشم و ناراحتی شد سریعا یک برگه از یک دفتر را باز کنید و یا در نت موبایلتان چندتا از نعمتهای ارزشمند زندگی تان یا رویدادهای خوب گذشته‌تان را یادآوری نمایید

دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمتها / تابستان ۱۴۰۲ بسته هستند

درسها و تجربه‌های ۱۴۰۱

1401-10-25T20:18:00+03:30 5 آذر1401|درس‌ها و تجربه‌ها|

شما در این بخش می‌توانید درسهای مهم و یا گشایشهایی که در زندگی برایتان باز می‌شود و همچنین تجربه‌های خوب و مثبتی که برایتان تجلی می‌یابد را به اشتراک بگذارید ...

دیدگاه‌ها برای درسها و تجربه‌های ۱۴۰۱ بسته هستند

پیشنهادات مرتبط با باشگاه تعالی

1401-10-26T03:18:43+03:30 7 فروردین1400|پیشنهادات اعضاء|

اعضای باشگاه تعالی لطفا پیشنهادات‌تان برای بهبود و توسعه باشگاه تعالی را از طریق این بخش با ما به اشتراک بگذارید. قطعا پیشنهادات شما موثر خواهند بود

دیدگاه‌ها برای پیشنهادات مرتبط با باشگاه تعالی بسته هستند

عنوان

Go to Top