بسم الله الرحمن الرحیم
موقعیت:صفحه اصلی>برچسب:پرکاربرد

قدردانی و یادآوری نعمتها / بهمن۱۴۰۱

1401-11-02T01:07:12+03:30 2 بهمن1401|قدردانی از نعمت‌ها|

ناهوشیاری به نعمتهای پیرامون باعث می‌شود که نه تنها بابت حضورشان خوشحال و قدردان نباشیم بلکه از آنها استفاده نکنیم و حتی  طلبکار و ناراحت هم باشیم.

درسها و تجربه‌های ۱۴۰۱

1401-10-25T20:18:00+03:30 5 آذر1401|درس‌ها و تجربه‌ها|

شما در این بخش می‌توانید درسهای مهم و یا گشایشهایی که در زندگی برایتان باز می‌شود و همچنین تجربه‌های خوب و مثبتی که برایتان تجلی می‌یابد را به اشتراک بگذارید ...

پیشنهادات مرتبط با باشگاه تعالی

1401-10-26T03:18:43+03:30 7 فروردین1400|پیشنهادات اعضاء|

اعضای باشگاه تعالی لطفا پیشنهادات‌تان برای بهبود و توسعه باشگاه تعالی را از طریق این بخش با ما به اشتراک بگذارید. قطعا پیشنهادات شما موثر خواهند بود

عنوان