« بسم الله الرحمن الرحیم »
آدرس صفحه :>دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 • فروش تمام شده است

  نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

  زمان برگزاری: برگزار شد.

  مدرس: مهندس سادات کیائی

  سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
  1-رهایی از اسارت الگوهای محدود گذشته 2-کسب آزادی لازم برای خلق آینده متمایز و عالی 3-کشف و ثبت درس‌ها و گشایش‌های رویدادهای زندگی گذشته 4-درک بهتر معنای زندگی و موفقیت در تحقق اهداف و آرزوها