مسابقه اول: قانون افزایش و توسعهبرنده اعلام شد  ۵/۵ (۱۰)

1398-12-02T05:59:59+03:30دوشنبه 11 آذر1398|برنامه‌ها و اخبار مجموعه|

با شرکت در این مسابقه می‎توانید برنده 300 هزار تومان جایزه اعتباری در سایت آکادمی تحول بشوید. موضوع مسابقه اول در مورد «قانون افزایش نعمت و ثروت» در نظام الهی است. می‎خواهیم با همدیگر در فضایی تحلیلی و رقابتی بیندیشیم که نگاه و فرمول خداوند مهربان به موضوع توسعه نعمت و افزایش ثروت چگونه است؟