تجربه‌های شاکرانه۱ : افزایش نظم، زیبایی و آسانی ۴.۹/۵ (۱۰)

1400-01-25T04:00:52+04:30پنجشنبه 5 تیر1399|سریال تجربه‌های شاکرانه|

استفاده از قانون ازدیاد نعمت؛ در جهت افزایش نظم، زیبایی و آسانی با نگاه و عملکردی شاکرانه نسبت به فضای خالی بالای ماشین لباسشویی. چطور در یک عملکرد ساده توانستم زیبایی و نظم را ...