افزایش نظم، زیبایی و آسانی

1401-08-12T12:34:01+03:30 5 تیر1399|تجربه‌های شاکرانه|

استفاده از قانون ازدیاد نعمت در جهت افزایش نظم، زیبایی و آسانی با نگاه و عملکردی شاکرانه نسبت به فضای خالی بالای ماشین لباسشویی! تجربه‌ای شاکرانه با اندکی خلاقیت