اطمینان به اهداف یک عامل مهم موفقیت در تحقق آرزوها ۵/۵ (۱۰)

1400-04-22T13:05:34+04:30شنبه 1 آذر1399|موفقیت و تعالی|

چرا بسیاری از مردم با وجود اینکه خواهان آرزوهایشان هستند اما به آنها نمی‌رسند؟! راز بزرگ موفقیت افراد بسیار موفق در چیست؟ چگونه به اهدافمان اطمینان داشته باشیم و ...

اهمیت ساختارهای فکری در نتایج زندگی ۵/۵ (۳)

1400-01-25T04:07:31+04:30پنجشنبه 2 آبان1398|موفقیت و تعالی|

قدرت باورها و ضمیرناخودآگاه در افزایش کیفیت و میزان نتایج و دستاوردهای زندگی‎تان. با دیدن این فیلم 69 دقیقه‌ای متوجه قدرت مغزتان در محدودیتها و موفقیتهای زندگی‌تان خواهید شد.

Go to Top