نوع محصول: فیلم دانلودی با فرمت MP4
مدت زمان محصول: 62 دقیقه
مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-آگاهی نسبت به دو درس بسیار گرانبهای مربی که می‌تواند به اندازه صدها میلیون تومان  از ضررهای احتمالی‌ جلوگیری نماید 2-شناخت و نحوه کنترل یک سود پشت‌پرده فریب‌دهنده در انتخابهای مهم زندگی