نوع محصول: 6 فیلم‌ دانلودی با فرمت MP4
مدت زمان محصول: 16 ساعت آموزش
مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-یادگیری دقیق قانون افزایش ثروت و توسعه نعمت‌ها 2-افزایش اوج‌اندیشی و زیاده‌خواهی 3-کشف راز بزرگ ثروت‌آفرینان و ایمان به فراوانی 4-کشف دلیل محرومیت‌ها و کمبودها