نوع محصول: فیلم دانلودی با فرمت MP4
مدت زمان محصول: 1 ساعت و 33 دقیقه
مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-آشنایی با درسهای زندگی من و روش استخراج آنها 2-جلوگیری از هزینه‌ها و ضررهای احتمالی 3-افزایش انگیزه برای خودشناسی و استخراج درسها 4-آشنایی با نعمتها و فرصتهای جدید