نوع محصول: فیلم دانلودی با فرمت MP4
مدت زمان محصول: 41 دقیقه
مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-تقویت انگیزه برای تلاش در مسیر تحقق اهداف و آرزوها 2-یادگیری سه روش موثر در حفظ انگیزه  3- تقویت روحیه در هنگام مواجه با چالشها و کسب اشتیاق برای غلبه بر مشکلات