بسم الله الرحمن الرحیم

همیشه برای تغییرات آماده باش(۱) ۴.۶/۵ (۲۵)

1400-08-05T03:25:49+03:30 7 آبان1396|تغییر و تحول|

1-شناخت قانون فراگیر تغییر 2-ضرورت و اهمیت تغییرات به موقع و هوشمندانه 3-آسیب‌های مقاومت و تعلل در برابر تغییرات. همراه با مثال‌ها و تجربه‌های جالب و کاربردی و راه کارهای اثربخش ...